Snadný import kontaktů do Outlooku: Průvodce krok za krokem

Import Kontaktů Do Outlooku

Typy souborů pro import

Outlook si rozumí s celou řadou formátů souborů, takže import kontaktů z jiných platforem nebývá problém. Mezi nejběžnější typy souborů, které můžete použít pro import kontaktů, patří:

Soubory CSV (hodnoty oddělené čárkou): Univerzální formát podporovaný spoustou programů a služeb. Data kontaktů jsou v něm uložená v prostém textu, jednotlivé informace odděluje čárka.

Soubory vCard (soubory .vcf): Standardní formát pro elektronické vizitky. Každý soubor .vcf obvykle obsahuje informace o jednom kontaktu.

Soubory PST: Datové soubory Outlooku, které slouží k ukládání e-mailů, kontaktů, kalendářů a dalších položek. Pokud přecházíte na nový počítač nebo chcete sloučit kontakty z více účtů, import souboru PST je skvělá volba.

Před importem kontaktů je vždycky dobré si data zálohovat. Nikdy nevíte, co se může stát. Ať už importujete kontakty z jakéhokoli zdroje, Outlook vám nabídne průvodce importem, který vás celým procesem provede krok za krokem.

CSV: Nejpoužívanější formát

CSV (Comma Separated Values), česky „hodnoty oddělené čárkou“, je jednoduchý textový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Jeho jednoduchost z něj dělá jeden z nejpoužívanějších formátů pro import a export kontaktů, a to i v aplikaci Microsoft Outlook.

Proč je CSV tak oblíbené? Především proto, že je srozumitelný jak pro člověka, tak pro počítač. Soubor CSV si snadno otevřete v textovém editoru a zkontrolujete jeho obsah. Zároveň ho bez problémů importujete do Outlooku a dalších poštovních klientů.

Jak tedy na import kontaktů z CSV do Outlooku? V Outlooku přejděte na záložku „Soubor“ a vyberte „Otevřít a exportovat“. Následně klikněte na „Importovat nebo exportovat“ a v průvodci importem a exportem zvolte možnost „Importovat z jiného programu nebo souboru“. V dalším kroku vyberte „Hodnoty oddělené čárkami“ a vyhledejte CSV soubor s kontakty, které chcete importovat. Před dokončením importu si můžete prohlédnout náhled a zkontrolovat, zda jsou všechny údaje správně načteny.

Import kontaktů z CSV do Outlooku je tak snadný a rychlý. Díky jednoduchosti a univerzálnosti formátu CSV si můžete být jisti, že vaše kontakty budou vždy dostupné.

VCard: Pro jednotlivé kontakty

Formát vCard (.vcf) je skvělý pro sdílení jednotlivých kontaktů. Představte si to jako digitální vizitku. Místo papírku s telefonním číslem a emailem posíláte soubor .vcf. Outlook si s tímto formátem hravě poradí. Stačí otevřít soubor .vcf a kliknout na "Uložit do kontaktů". A je to! Kontakt je bezpečně uložený v Outlooku.

import kontaktů do outlooku

Tato metoda je ideální pro sdílení kontaktů přes email, zprávy nebo webové stránky. Pokud ale potřebujete importovat více kontaktů najednou, existují efektivnější způsoby.

PST: Záloha celého Outlooku

Záloha celého Outlookového profilu, včetně kontaktů, je klíčová pro jejich bezproblémovou obnovu. Existuje několik metod, jak zálohovat Outlook data. Jednou z možností je využít vestavěné funkce exportu v aplikaci Outlook. V nabídce "Soubor" zvolte "Otevřít a exportovat" a poté "Importovat/Exportovat". Zvolte "Export do souboru" a vyberte formát "Datový soubor aplikace Outlook (.pst)". Následně vyberte složku "Kontakty" a určete umístění a název zálohy.

Pro import kontaktů z .pst souboru postupujte obdobně. V nabídce "Soubor" zvolte "Otevřít a exportovat" a poté "Importovat/Exportovat". Vyberte "Import z jiného programu nebo souboru" a poté "Datový soubor aplikace Outlook (.pst)". Vyhledejte a vyberte váš záložní .pst soubor a zvolte, zda chcete importovat "Všechny složky" nebo pouze "Kontakty". Po dokončení importu budou vaše kontakty dostupné v aplikaci Outlook.

Příprava souboru pro import

Než se pustíte do importu kontaktů do Outlooku, je důležité mít soubor připravený ve správném formátu. Outlook si rozumí s několika formáty, ale nejpoužívanější a nejvíce univerzální je soubor CSV (Comma Separated Values).

V podstatě jde o obyčejný textový soubor, kde jsou jednotlivé informace odděleny čárkou. První řádek souboru by měl obsahovat záhlaví s názvy sloupců, jako je Jméno, Příjmení, Telefon, Email atd. Každý další řádek pak představuje jeden kontakt s informacemi ve sloupcích dle definovaného záhlaví.

Důležité je, aby kódování znaků souboru bylo nastaveno na UTF-8, jinak by se mohly objevit problémy s diakritikou. Pokud si nejste jistí, jak kódování zkontrolovat a případně změnit, zkuste vyhledat návod pro váš textový editor.

Před importem si soubor pečlivě zkontrolujte, zda neobsahuje chyby, duplicity nebo chybějící informace. Čím lépe bude soubor připraven, tím hladší a bezproblémovější bude následný import kontaktů do Outlooku.

Kontrola formátování dat

Při importu kontaktů do Outlooku je kontrola formátování dat naprosto zásadní pro hladký průběh a zamezení ztráty informací. Outlook, stejně jako jiné programy, vyžaduje specifické formátování, aby správně interpretoval importovaná data. Před samotným importem se ujistěte, že vaše kontakty, ať už jsou uloženy v souboru CSV, vCard nebo jiném formátu, splňují následující:

import kontaktů do outlooku

Jednotná struktura: Každý kontakt by měl být strukturován konzistentně. To znamená, že jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a další informace by měly být vždy ve stejných sloupcích.

Oddělovače: Zkontrolujte, zda je oddělovač polí (např. čárka, středník) v souboru s kontakty konzistentní a odpovídá nastavení importu v Outlooku.

Kódování znaků: Ujistěte se, že kódování znaků (např. UTF-8) souboru s kontakty odpovídá nastavení Outlooku, aby se předešlo problémům s diakritikou a speciálními znaky.

Datum a čas: Pokud importujete data s datem a časem, zkontrolujte formát data a času v souboru a ujistěte se, že je kompatibilní s Outlookem.

Důkladná kontrola formátování dat před importem kontaktů do Outlooku vám ušetří čas a frustraci z potenciálních chyb a ztráty dat. Nepodceňujte tento krok a věnujte mu dostatečnou pozornost.

Záloha stávajících kontaktů

Před importem kontaktů do Outlooku je vždycky dobrý nápad si ty stávající zazálohovat. Nikdy nevíte, co se může stát – třeba se import nepovede úplně podle plánu a vy o některé kontakty nechcete přijít. Záloha vám dává jistotu, že se ke kontaktům v případě potřeby snadno vrátíte. Jak na to? V Outlooku je to jednoduché. Stačí přejít do sekce "Soubor", dále na "Otevřít a exportovat" a nakonec zvolit "Importovat/Exportovat". V průvodci importem a exportem vyberte možnost "Export do souboru" a jako typ souboru zvolte "Hodnoty oddělené čárkami (.csv)". Vyberte složku s kontakty, které chcete zálohovat, a uložte soubor na bezpečné místo, třeba na flash disk nebo do cloudového úložiště. Tak budete mít svá data v bezpečí a import nových kontaktů pro vás bude hračka.

Spuštění importu v Outlooku

Importování kontaktů do Outlooku je snadnější, než si myslíte. Ať už přecházíte z jiného e-mailového klienta nebo chcete sloučit kontakty z různých zdrojů, Outlook nabízí intuitivní nástroje, které vám s tím pomohou. Nejdříve si připravte soubor s kontakty, které chcete importovat. Outlook podporuje různé formáty, včetně souborů .csv, .pst a .vcf. Jakmile máte soubor připravený, otevřete Outlook a přejděte do sekce "Soubory". Zde vyberte "Otevřít a exportovat" a poté "Importovat/Exportovat". V průvodci importem a exportem zvolte možnost "Importovat z jiného programu nebo souboru" a klikněte na "Další". Nyní vyberte typ souboru, který chcete importovat, a procházejte počítačem, dokud nenajdete soubor s kontakty. Po výběru souboru vám Outlook nabídne možnosti, jak zpracovat duplicitní kontakty. Můžete si vybrat, zda chcete duplicity importovat, aktualizovat stávající kontakty nebo duplicity přeskočit. Po provedení výběru klikněte na "Dokončit" a vaše kontakty budou importovány do Outlooku.

import kontaktů do outlooku

Výběr souboru a cílové složky

Před samotným importem kontaktů do Outlooku je nezbytné správně vybrat soubor s kontakty a určit cílovou složku, kam se mají importovat. Nejprve si ověřte, v jakém formátu jsou vaše kontakty uloženy. Outlook podporuje import z různých formátů, jako je .csv, .pst, .vcf a další. Jakmile znáte formát souboru, klikněte na tlačítko "Procházet" a vyhledejte soubor s kontakty ve vašem počítači. Po výběru souboru se zobrazí náhled importovaných dat. V tomto kroku si zkontrolujte, zda jsou všechny informace správně rozpoznány a zda se importují všechna požadovaná pole.

Dále je potřeba vybrat cílovou složku pro importované kontakty. Outlook nabízí několik možností, jako je import do stávající složky s kontakty, vytvoření nové složky nebo sloučení s existujícími kontakty. Pokud importujete kontakty poprvé, doporučujeme vytvořit novou složku, abyste předešli případným konfliktům s existujícími daty. Po výběru cílové složky potvrďte import a Outlook zahájí proces importu kontaktů.

Mapování sloupců

Při importu kontaktů do Outlooku z jiného souboru, například souboru .csv, je důležité správně namapovat sloupce. To znamená, že Outlooku musíte říct, která informace v importovaném souboru odpovídá kterému poli v Outlooku. Například sloupec s názvem "Jméno" v souboru .csv by se měl namapovat na pole "Jméno" v Outlooku.

Outlook se obvykle snaží automaticky přiřadit sloupce, ale ne vždy se mu to podaří správně. Proto je důležité zkontrolovat a případně upravit mapování sloupců před dokončením importu.

V okně importu kontaktů se obvykle zobrazí tabulka, kde v levém sloupci uvidíte názvy sloupců z importovaného souboru a v pravém sloupci rozbalovací nabídky pro výběr odpovídajícího pole v Outlooku. Pokud Outlook nerozpoznal některý sloupec automaticky, můžete ho namapovat ručně.

Pokud některé informace v importovaném souboru nepotřebujete, nemusíte je mapovat. Stačí ponechat rozbalovací nabídku prázdnou.

Správné namapování sloupců je klíčové pro úspěšný import kontaktů do Outlooku. Pokud sloupce nanamabujete správně, můžou se informace o kontaktech zobrazit v nesprávných polích nebo se nemusí importovat vůbec.

Dokončení importu

Po úspěšném namapování všech sloupců a ověření správnosti dat klikněte na tlačítko "Dokončit". Outlook zahájí proces importu kontaktů z vybraného souboru. Doba importu se liší v závislosti na velikosti souboru a výkonu vašeho počítače. Po dokončení importu se zobrazí potvrzovací zpráva s informacemi o počtu importovaných kontaktů. Nové kontakty naleznete ve složce "Kontakty" v aplikaci Outlook.

import kontaktů do outlooku

Pamatujte, že import kontaktů je jednorázový proces. Pokud v budoucnu provedete změny v původním souboru s kontakty, nebudou se tyto změny automaticky projevovat v aplikaci Outlook. V takovém případě bude nutné provést nový import.

Doufáme, že vám tento návod pomohl s importem kontaktů do aplikace Outlook. Pokud máte další otázky, neváhejte se obrátit na podporu Microsoft nebo navštivte webové stránky podpory.

Ověření importovaných kontaktů

Po úspěšném importu kontaktů do Outlooku je důležité si ověřit, zda byly všechny kontakty importovány správně. Někdy se může stát, že některé kontakty chybí nebo jsou importovány s chybnými údaji.

Začněte tím, že si otevřete složku s kontakty v Outlooku a zkontrolujte celkový počet kontaktů. Pokud se počet shoduje s počtem kontaktů v původním souboru, je to dobré znamení. Projděte si náhodně několik kontaktů a zkontrolujte, zda jsou všechny údaje, jako jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, správně vyplněné.

V případě, že najdete kontakty s chybějícími nebo nesprávnými údaji, můžete je ručně upravit přímo v Outlooku. Pokud jste importovali kontakty ze souboru CSV, zkontrolujte, zda je soubor správně naformátován a zda používá správné oddělovače.

Nezapomeňte, že ověření importovaných kontaktů je důležitým krokem k udržení aktuální a přesné databáze kontaktů. Pravidelná kontrola a údržba vám pomůže vyhnout se nepříjemným situacím, kdy byste nemohli najít důležitý kontakt.

Řešení běžných problémů

Při importu kontaktů do Outlooku se můžete setkat s několika běžnými problémy. Pokud se vám nedaří kontakty importovat, zkontrolujte, zda je soubor s kontakty ve správném formátu. Outlook podporuje import kontaktů z různých formátů, jako je CSV, vCard nebo PST. Ujistěte se, že používáte kompatibilní formát. Dalším problémem může být kódování souboru. Pokud se vám zobrazují nesprávné znaky, zkuste změnit kódování souboru na UTF-8. V případě, že importujete kontakty z jiného e-mailového klienta, ujistěte se, že máte správně nastavená pole pro jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Outlook vyžaduje specifické formátování pro import kontaktů. Pokud se vám i přes tyto kroky nedaří kontakty importovat, zkuste kontaktovat podporu Microsoftu nebo vyhledat pomoc online. Existuje mnoho online fór a webových stránek, které nabízejí rady a tipy pro řešení problémů s importem kontaktů do Outlooku.

import kontaktů do outlooku
Metoda Náročnost Podporované formáty
Import z CSV souboru Snadná CSV, TXT
Import z vCard souboru Velmi snadná VCF
Synchronizace s účtem Google Střední Kontakty Google

Duplicitní kontakty

Při importu kontaktů do Outlooku se můžete setkat s problémem duplicitních záznamů. K tomu dochází, pokud se importují kontakty z více zdrojů nebo pokud již v Outlooku máte některé kontakty uložené. Outlook nabízí několik způsobů, jak duplicitní kontakty identifikovat a sloučit.

Před samotným importem je vhodné využít funkci "Vyhledat duplicity". Ta prohledá stávající kontakty a upozorní na případné shody s importovanými daty. Můžete si pak vybrat, zda chcete duplicitní kontakty sloučit, aktualizovat nebo ponechat beze změny.

Pokud jste již kontakty importovali a zjistili jste duplicity, nezoufejte. Outlook disponuje nástrojem pro správu kontaktů, kde můžete duplicitní záznamy vyhledat a sloučit. Tento nástroj porovnává jména, e-mailové adresy a další informace o kontaktech a nabídne vám možnost sloučení.

Při slučování kontaktů si dávejte pozor na to, abyste nepřišli o důležité informace. Vždy si zkontrolujte, zda sloučený kontakt obsahuje všechny potřebné údaje.

Chybějící informace

Při importu kontaktů do Outlooku se může stát, že některé informace nebudou importovány správně nebo budou chybět úplně. To může být způsobeno několika faktory:

Formát souboru: Outlook podporuje import kontaktů z různých formátů souborů, jako jsou .csv, .vcf, .pst a další. Pokud se pokoušíte importovat kontakty ze souboru, který Outlook nepodporuje, informace se nemusí importovat správně.

Struktura souboru: I když Outlook podporuje daný formát souboru, je důležité, aby byla struktura souboru správná. To znamená, že záhlaví sloupců musí odpovídat polím kontaktů v Outlooku. Pokud struktura souboru není správná, informace se nemusí importovat správně.

Kódování znaků: Pokud soubor s kontakty používá jiné kódování znaků než Outlook, některé znaky se nemusí zobrazit správně. To může vést k tomu, že některé informace budou nečitelné nebo chybí.

Chyby v datech: Samotný soubor s kontakty může obsahovat chyby, například chybějící pole nebo neplatné formáty dat. Tyto chyby mohou způsobit, že se některé informace neimportují správně.

import kontaktů do outlooku

Před importem kontaktů do Outlooku je důležité zkontrolovat formát, strukturu a kódování znaků souboru. Také je vhodné zkontrolovat data v souboru a opravit případné chyby. Pokud si nejste jisti, jak importovat kontakty do Outlooku, na webu podpory Microsoft najdete podrobné pokyny.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: technologie

Autor: Karel Čapek

Tagy: import kontaktů do outlooku | jak importovat kontakty do outlooku